Veelgestelde vragen van werknemers

Veelgestelde vragen
 
 

Werknemer

Ik ben geen lid van de vakbond. Is er wel een cao geldig voor mij?

In een cao zijn vaak belangrijke zaken voor werknemers geregeld. Een aantal voorbeelden van kwesties die mogelijk in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn geregeld zijn: loonschalen, vakantiedagen en wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte. Er zijn verschillende manieren waarop een werknemer gebonden kan worden aan een cao. Wanneer de werknemer lid is van de vakbond met wie de cao gesloten is geldt de cao voor hem.

Lees meer
Ik heb een tijdelijk contract, wanneer moet mijn werkgever vertellen of dit verlengd gaat worden?

Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde tijd heeft die een looptijd heeft van zes maanden of langer heeft de werkgever een aanzegverplichting. Dit houdt in dat de werkgever uiterlijk een maand voor de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aan de werknemer moet meedelen of hij de arbeidsverhouding nog door voort wil zetten. Vereist is voor de aanzegverplichting dat de arbeidsovereenkomst een duidelijke einddatum heeft.

Lees meer
Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslagen, wat nu?

In bijzondere gevallen mag een arbeidsovereenkomst onverwijld worden opgezegd. Dit noemen we ook wel ontslag op staande voet. Voorbeelden van deze bijzondere gevallen zijn: Het plegen van strafbare feiten door de werknemer, het naar buiten brengen van bedrijfsgeheimen of het hardnekkig weigeren van bevelen of opdrachten van de werkgever. In principe moet de reden voor ieder weldenkend mens als dringend worden ervaren.  Wanneer een werkgever zijn werknemer op staande voet ontslaat dient hij de reden hiervoor direct aan de werknemer mee te delen. Een werknemer heeft na ontslag op staande voet geen recht op een ontslagvergoeding in de vorm van een transitievergoeding.

Lees meer
Wat is de hoogte van mijn transitievergoeding als ik ontslagen word?

Wanneer een werknemer ontslagen wordt heeft hij, wanneer zijn dienstverband langer dan twee jaren heeft geduurd, recht op een transitievergoeding. Iedere werknemer die ontslagen wordt heeft recht op een transitievergoeding, tenzij het ontslag aan hem te wijten is. De transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal jaren dat een werknemer voor zijn werkgever in dienst is geweest. De transitievergoeding heeft als doel de werknemer een appeltje voor de dorst te bieden voor de toekomende periode waarin hij op zoek zal moeten naar een nieuwe baan.

Lees meer