Ontslag krijgen

Image

Een (dreigend) ontslag is ingrijpend. Een baan zorgt voor zekerheid, voor inkomen. Als dat dreigt weg te vallen staat je leven op z’n kop.

Het is daarom goed om te begrijpen dat ontslag krijgen niet zomaar mogelijk is. Jouw werkgever kan jou alleen ontslaan als er aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Veel werkgevers houden zich niet aan de regels die het ontslagrecht kent.

Met de onderstaande informatie ben je goed voorbereid als je met ontslag geconfronteerd wordt.

Ontslag krijgen kan niet zomaar

De hoofdregel is: om jou te kunnen ontslaan, moet jouw werkgever in principe voorafgaande toestemming nodig hebben van het UWV of van de kantonrechter.

In beide gevallen heb jij als werknemer de kans om je te verweren.
Pas daarna besluit het UWV of de kantonrechter of tot ontslag kan worden overgegaan.

Ontslag wordt niet zomaar verleend. Jouw werkgever moet er alles aan gedaan hebben om het ontslag te voorkomen. En als ontslag al aan de orde is, dan nog zal je werkgever zich moeten houden aan een opzegtermijn.

Soms kan er dan toch niet ontslagen worden, omdat een werknemer bijvoorbeeld ziek is. Hier lees je meer over in ons artikel over ontslag bij ziekte.

Ontslagvergoedingen

Bij een ontslag heb je recht op een ontslagvergoeding; de zogenaamde transitievergoeding. Hoe langer je in dienst bent, hoe hoger de transitievergoeding uitvalt.

Soms heb je ook nog recht op een een extra vergoeding; de zogenaamde billijke vergoeding. Deze vergoeding wordt uitgekeerd als de werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar heeft gedragen jegens de werknemer’. Denk aan situaties als intimidatie of pesten.

Wil je weten welke vergoedingen er zijn en of jij daar recht op hebt? We hebben dit voor je uitgewerkt op de pagina ontslagvergoedingen.

Mogelijkheden na een ontslag

Wist je dat je een ontslag kunt aanvechten? Dat kan, afhankelijk van de ontslaggrond, bij de rechtbank of het Gerechtshof. Je hebt dan de keuze: het ontslag terugdraaien of kiezen voor een schadevergoeding.

Let op je rechten bij een einde met wederzijds goedvinden

Werkgevers weten goed dat een ontslag niet zomaar mogelijk is. Vandaar dat zij vaak proberen om jou te verleiden om akkoord te gaan met een ontslag via een zogenaamde beëindigingsovereenkomst (ook wel bekend als de vaststellingsovereenkomst).

Als werknemer moet je nooit zomaar je handtekening zetten onder een dergelijk contract. Vaak kun je er meer uit halen door te onderhandelen.

Wist je dat? Je kunt altijd een beëindigingsovereenkomst terugdraaien binnen 2 (of soms zelfs 3) weken.

Einde van bepaalde tijd contract

Omdat jouw werkgever je niet zomaar kan ontslaan, kiezen werkgevers vaak voor het geven van contracten voor bepaalde tijd. Zo’n contract loopt in principe af als de overeengekomen tijdsduur verstrijkt.

Maar let op: heb je een contract van 6 maanden en langer? Dan moet jouw werkgever wel uiterlijk 1 maand van tevoren melden of het contract eindigt of dat er wordt verlengd. Als hij deze ‘aanzegverplichting’ niet nakomt, dan moet je werkgever aan jou een boete betalen ter hoogte van maximaal 1 maandsalaris.

Tussentijds beëindigen van een bepaalde tijd contract?

Jouw werkgever kan nooit zomaar tussentijds de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beëindigen. Zelfs niet als dat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Om een contract voor bepaalde tijd tussentijds te beëindigen, heeft jouw werkgever in principe toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Zonder die toestemming kan jij bij zo’n ontslag een schadevergoeding vorderen.

Vast contract na meerdere bepaalde tijd contracten

Als meerdere arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd - en daarmee de duur van drie jaar is overschreden - dan heb je in principe recht op een vast contract. Ook als er meer dan drie contracten op rij worden gesloten, heb je in principe recht op een vast contract.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan niet zomaar. Sterker nog: er gelden zeer strikte voorwaarden voor een geldig ontslag op staande voet. Alleen in extreme omstandigheden (denk aan diefstal, mishandeling of dronkenschap) kan jouw werkgever overgaan tot ontslag op staande voet. De kans dat jij als werknemer een ontslag op staande voet bij de rechter kan terugdraaien, of een forse schadevergoeding kan vorderen, is groot.