Werknemer neemt ontslag

werknemer neemt ontslag

Een werknemer met een vast contract is bevoegd om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Van die termijn kan overigens in de arbeidsovereenkomst worden afgeweken tot maximaal 6 maanden. Als een zogenaamde verlengde opzegtermijn voor de werknemer wordt afgesproken dan moet de werkgever overigens een dubbele opzegtermijn in acht te nemen als hij op zijn beurt de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. Dat is alleen anders als de cao daarvan afwijkt. Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen dan kan een werknemer alleen tussentijds opzeggen als er een zogenaamd tussentijds opzegbeding is afgesproken.

Werknemer zegt op met een te korte opzegtermijn

Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt met een te korte opzegtermijn dan kan de werkgever een schadevergoeding eisen van die werknemer (ter grootte van de resterende duur van de arbeidsovereenkomst).