Veelgestelde vragen van werkgevers

veel gestelde vragen werkgevers
 
 

Werkgever

Hoe kan ik de arbeidsvoorwaarden wijzigen?

Wil je de arbeidsvoorwaarden veranderen, wijzigen of afpakken van een werknemer? Wil je loon verlagen of secundaire arbeidsvoorwaarden intrekken? Houd er rekening mee dat u niet zonder geldige reden eenzijdig de overeengekomen voorwaarden van de arbeidsovereenkomst mag wijzigen.

Lees meer
Hoe kan ik een proeftijd overeenkomen?

Wil je een proeftijd overeenkomen met je werknemer? Let er dan op dat deze altijd schriftelijk én binnen de maximale termijn wordt vastgelegd.

Lees meer
Hoe kan ik een studiekostenbeding overeenkomen?

Wat is een studiekostenbeding en wat leg je hierin vast?

Lees meer
Hoe lang is de opzegtermijn die mijn werkgever moet hanteren en waarvan is deze afhankelijk?

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan moet hij hierbij bepaalde termijnen in achtnemen, ongeacht welke ontslagprocedure hij volgt. Deze termijn is afhankelijk van de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Lees meer
Hoe ontsla je een werknemer?

Wanneer je een werknemer wil ontslaan, moet hier altijd een goede reden voor zijn; de ontslagreden.

Lees meer
Wanneer ben ik aansprakelijk voor schade die de werknemer lijdt tijdens het uitoefenen van zijn functie?

Heeft je werknemer tijdens het uitvoeren van zijn functie een ongeval gehad, een beroepsziekte opgelopen, of anderszins schade geleden? Dan ben je mogelijk als werkgever aansprakelijk, wat ertoe kan leiden dat je de geleden schade moet vergoeden.

Lees meer
Wanneer kan ik salaris inhouden of opschorten?

Het salaris inhouden van een medewerker kan niet zomaar.

Lees meer
Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

In een arbeidsovereenkomst moeten in ieder geval de naam en woonplaats van werkgever en werknemer zijn vermeld, evenals de standplaats. Uiteraard mogen ook de datum van indiensttreding en de functie of het soort werk niet ontbreken.

Lees meer
Wat doe ik met een langdurig zieke medewerker?

Waar moet ik op letten bij een medewerker die langdurig ziek is?

Lees meer
Wat kan ik doen als mijn werknemer niet goed functioneert?

Een medewerker die niet (meer) voldoet aan de verwachtingen. Wat kan je daar als werkgever aan doen?

Lees meer
Wat kan ik doen wanneer een werknemer zich niet aan de re-integratieverplichtingen houdt bij ziekte?

Heb je aanwijzingen dat een werknemer het re-integratieproces (al dan niet doelbewust) tegenwerkt? Dan kun je maatregelen nemen.

Lees meer
Welke vergoeding moet je een werknemer betalen na ontslag?