Wat is de hoogte van mijn transitievergoeding als ik ontslagen wordt?

Wanneer een werknemer ontslagen wordt heeft hij, wanneer zijn dienstverband langer dan twee jaren heeft geduurd, recht op een transitievergoeding. Iedere werknemer die ontslagen wordt heeft recht op een transitievergoeding, tenzij het ontslag aan hem te wijten is. De transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal jaren dat een werknemer voor zijn werkgever in dienst is geweest. De transitievergoeding heeft als doel de werknemer een appeltje voor de dorst te bieden voor de toekomende periode waarin hij op zoek zal moeten naar een nieuwe baan.

Transitievergoeding berekenen

Hierbij tellen de gewerkte dienstjaren met een verschillende waarde mee:

  • Voor de eerste tien jaren die de arbeidsovereenkomst geduurd heeft dient de werkgever een vergoeding ter hoogte van een zesde van het maandsalaris per gewerkt half jaar uit te keren;
  • Voor de jaren hierna (dus als er meer dan tien jaar dienstverband is) dient de werkgever een vergoeding ter hoogte van een vierde van het maandsalaris per gewerkt jaar uit te keren.
  • Het maximumloon is 77.000 euro per jaar. Over dit bedrag wordt dan de transitievergoeding berekent.
  • Ben je boven de 50 en je werkt langer dan 120 maanden dan geldt voor elk gewerkt half jaar (vanaf 120 maanden dus) een half maandsalaris.

Hulp bij transitievergoeding?

Bent u ontslagen en heeft u ten onrechte geen of een verkeerd berekende transitievergoeding gekregen? Neem dan snel contact op met de specialisten van ontslagtraject.nl, zij helpen u met het zetten van de juiste juridische stap.