Heb ik recht op thuiswerken in coronatijd?

We kennen in Nederland sinds enkele jaren de ‘Wet flexibel werken’ (Wfw). Kort gezegd geeft deze wet een wettelijk recht op aanpassing van de arbeidsduur. Daarnaast geeft de wet aan dat je als werknemer het recht hebt om een verzoek te doen om thuis te werken. Althans, het verzoek om de arbeidsplaats aan te passen.

Moet een werkgever gehoor geven aan een wens van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur (meer of minder uur per week werken) of om thuis te werken?

Aanpassing arbeidsduur
Als een werknemer vraagt om aanpassing van de arbeidsduur dan geeft de wet aan dat een werkgever dat slechts kan weigeren als er zwaarwegende bedrijfsbelangen bestaan. De ervaring leert dat een werkgever niet makkelijk die zwaarwegende bedrijfsbelangen kan aantonen. Wat dat betreft is het recht op aanpassing van de arbeidsduur een sterk recht voor werknemers.

Verzoek thuiswerken
Dat ligt anders bij een verzoek om thuis te mogen werken. Bijvoorbeeld: een werknemer verzoekt om een paar dagen per week structureel thuis te mogen werken. Dan zegt de wet dat een werkgever zo’n verzoek “in overweging” moet nemen. Het staat een werkgever dan in grote mate vrij om zo’n verzoek af te wijzen. Het is wel belangrijk dat een werkgever die afwijzing dan goed uitlegt. Immers, van een goed werkgever mag verlangd worden dat hij de beslissingen die hij neemt, ten aanzien van een werknemer, goed motiveert.

Thuiswerken in coronatijd
Juist in deze coronatijd krijgen we veel vragen van werknemers die thuis willen werken. Vooral ook omdat er vanuit de regering signalen zijn gekomen dat thuiswerken, waar mogelijk, de voorkeur heeft. Althans, in elk geval hád.

Rechtbank Gelderland
Afgelopen week heeft de rechtbank Gelderland zich gebogen over de vraag of een werknemer van een groothandel in keukens een recht op thuiswerken kon afdwingen – met een beroep op de coronamaatregelen van het kabinet. Nee, zei de rechter. De rechter vond dat de werkgever voldoende voorzorgsmaatregelen had genomen die erop gericht waren zoveel mogelijk (hygiëne)veiligheid te creëren voor de werknemers.

Conclusie
Moraal van het verhaal: een werknemer is gerechtigd om te verzoeken thuis te werken. Een werkgever zal dan goed gemotiveerd moeten beslissen op een dergelijk verzoek. In principe kan een werknemer thuiswerken niet afdwingen. Hooguit is dat anders als de werkgever, vanuit het beginsel van goed werkgeverschap, een zorgplicht niet nakomt. Of op een andere manier de belangen van de betreffende werknemer, in verhouding tot de belangen van het bedrijf, niet goed afweegt.

Heb je vragen over thuiswerken of over andere zaken wat betreft het arbeidsrecht? Bel ons gerust!

Image

Mr. V. (Vincent) Jongste

Mr. V. (Vincent) Jongste is eigenaar van een juridisch advies- en trainingsbureau. Vanuit die onderneming staat hij zowel werkgevers als werknemers bij in (met name) ontslagzaken en geeft hij juridische trainingen aan bedrijven en instellingen over arbeidsrechtelijke thema's. Daarnaast is hij verbonden aan Hogeschool Leiden als docent, stage- en afstudeerbegeleider.
Lees meer berichten van Mr. V. (Vincent) Jongste