Hoe lang is de opzegtermijn die mijn werkgever moet hanteren en waarvan is deze afhankelijk?

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan moet hij hierbij bepaalde termijnen in achtnemen, ongeacht welke ontslagprocedure hij volgt. Deze termijn is afhankelijk van de looptijd van de arbeidsovereenkomst. Voor…

Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslagen, wat nu?

In bijzondere gevallen mag een arbeidsovereenkomst onverwijld worden opgezegd. Dit noemen we ook wel ontslag op staande voet. Voorbeelden van deze bijzondere gevallen zijn: Het plegen van strafbare feiten door…

Wat is de hoogte van mijn transitievergoeding als ik ontslagen word?

Wanneer je als werknemer ontslagen wordt heb je, wanneer je dienstverband langer dan twee jaren heeft geduurd, recht op een transitievergoeding. Iedere werknemer die ontslagen wordt heeft recht op een…

Ik heb een tijdelijk contract, wanneer moet mijn werkgever vertellen of dit verlengd gaat worden?

Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde tijd heeft die een looptijd heeft van zes maanden of langer heeft de werkgever een aanzegverplichting. Dit houdt in dat de werkgever…

Ik ben geen lid van de vakbond. Is er wel een cao geldig voor mij?

In een cao zijn vaak belangrijke zaken voor werknemers geregeld. Een aantal voorbeelden van kwesties die mogelijk in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn geregeld zijn: loonschalen, vakantiedagen en wachtdagen voor loondoorbetaling…